Castellano Galego

Listado de académicos da Real Academia Galega de Belas Artes e de obras da súa autoría que forman parte da colección de arte da mesma


M a n u e l   A b e l e n d a  Z a p a t a. Académico Numerario. Sección Pintura e Gravado
F r a n c i s c o  A s o r e y  G o n z á l e z. Académico Numerario. Sección Escultura
T o m á s  B a r r o s  P a r d o. Académico Numerario. Sección Pintura e Gravado
A r t u r o  B r e a  P a s í n. Académico Numerario. Sección Escultura
M a r í a  d e l   C a r m e n  C o r r e d o y r a  y  R u i z d e  B a r o. Académica Numeraria. Sección Pintura e Gravado
I m e l d o    C o r r a l  G o n z á l e z. Académico Numerario. Sección Pintura e Gravado
F e l i p e   C r i a d o  M a r t í n. Académico Numerario. Sección Pintura e Gravado
J o s é   E s c u d e r o  C o u c e i r o. Académico Numerario. Sección Escultura
J u l i o   F e r n á n d e z  A r g ü e l l e s. Académico Numerario. Sección Pintura e Gravado
F r a n c i s c o  F e r n á d e z- C a b r e r a   G a r c í a. Académico Numerario. Sección Pintura e Gravado
M a n u e l   G a r c í a  d e  B u c i ñ o s  V á z q u e z. Académico Numerario. Sección Escultura
E m i l i o  d e  l a  I g l e s i a  C a r u n c h o. Académico Numerario. Sección Escultura
C á s t o r  L a t a  M o n t o i r o. Académico Numerario. Sección Escultura
J o s é   L e y r a  D o m í n g u e z. Académico Numerario. Sección Pintura e Gravado
A c i s c l o   M a n z a n o   F r e i r e. Académico Numerario. Sección Escultura
M a r í a  d e l   V i l l  a r  M a t  e o   d e  A r e n a z a. Académica Numeraria. Sección Pintura e Gravado
L u i s   M o s q u e r a  G ó m e z. Académico de Honra
L e o p o l d o   N ó v o a   G a r c í a. Académico de Honra
J a i m e   O z o r e s  M a r q u i n a. Académico Correspondente
S o l e d a d   P e n a l t a  L o r e n z o. Académica Numeraria. Sección Escultura
M a n u e l   Q u i n t a n a  M a r t e l o. Académico Numerario. Sección Pintura e Gravado
L u i s   Q u i n t a s  G o y a n e s. Académico Numerario. Sección Pintura e Gravado
M a n u e l   R o d r í g u e z  M o l d e s. Académico Numerario. Sección Pintura e Gravado
J o s é  L u i s   R o d r í g u e z   S á n c h e z. Académico Numerario. Sección Pintura e Gravado
A l f o n s o  S a n m a r t í n  A b e l l e i r a. Académico Numerario. Sección Escultura
L e o p o l d o   S a n t a  M a r i n a  y  S a n  G e r m á n. Académico Numerario. Sección Pintura e Gravado
J o s é   S e i j o  R u b i o. Académico Numerario. Sección Pintura e Gravado
C a r l o s   S o b r i n o  B u h i g a s. Académico Correspondente
A n t o n i o   T e n r e i r o  R o d r í g u e z. Académico Numerario. Sección Pintura e Gravado
Á n g e l  T r a p o t e  M a t e o. Académico Numerario. Sección EsculturaContacto  |  Aviso legal  |  

VENRES 20 DE NOVEMBRO: CONFERENCIA A CARGO DE ANA GOY DIZ “PATRIMONIO MUNDIAL NA DIÓCESE MINDONIENSE. A CATEDRAL DE MONDOÑEDO” 19/11/2020
O vindeiro venres 20 de novembro ás 19:3...
Ampliar

 

MÉRCORES 18 DE NOVEMBRO INAUGURACIÓN DA EXPOSICIÓN FACER CAMIÑO EN PONTEVEDRA E POSTERIOR CONFERENCIA “PONTEVEDRA: UN FITO NOS CAMIÑOS DE PEREGRINACIÓN A SANTIAGO” A CARGO DE XOSÉ CARLOS VALLE PÉREZ 09/11/2020
O mércores  18 de novembro ter&aacu...
Ampliar

 

MARTES 8 DE SETEMBRO: INAUGURACIÓN DA EXPOSICIÓN ITINERANTE “FACER CAMIÑO” EN CEE 01/09/2020
O martes 8 de setembro tivo a inauguració...
Ampliar

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA A NOVA TEMPORADA DOS MARTES DAS ARTES 31/08/2020
Atendendo ás recomendacións das a...
Ampliar

 

12 DE SETEMBRO. RUTAS DE ARQUITECTURA: ESCENARIO DO BARROCO NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 31/08/2020
O sábado 12 de setembro terá lugar a primeira d...
Ampliar

 

EXPOSICIÓN ITINERANTE “FACER CAMIÑO” EN A CORUÑA 25/08/2020
O pasado día 27 de agosto inaugurouse a segunda...
Ampliar

 

12 DE XUÑO: ABERTO O PRAZO DE RECEPCIÓN DE TRABALLOS PARA INCLUÍR EN ABRENTE NÚM 51 12/06/2020
Informamos que xa está aberto o prazo de...
Ampliar

 

A ACADEMIA: A SÚA HISTORIA, OS SEUS ANHELOS, A SÚA COMPOSICIÓN... 03/06/2020
Ampliar

 

ARTECONFINARTE 24/04/2020
O tempo do coronavirus polo que supón de...
Ampliar

 

INICIATIVAS DE INTERESE: #CULTURANACASA 07/04/2020
Nos fins da Real Academia Galega de Belas Artes...
Ampliar

 

​O ARQUITECTO DOMINGO DE ANDRADE HOMENAXEADO POLA REAL ACADEMIA GALEGA DE BELAS ARTES NO “DÍA DAS ARTES GALEGAS” 2020. 01/04/2020
O DÍA DAS ARTES GALEGAS A Real Academia...
Ampliar

 

CONCESIÓN DA MEDALLA DE HONRA DA ACADEMIA Á FUNDACIÓN CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 25/01/2020
En sesión extraordinaria celebrada pola ...
Ampliar

 

DON CÉSAR ANTONIO MOLINA SÁNCHEZ NOMEADO ACADÉMICO DE HONRA 25/11/2019
En sesión ordinaria celebrada o sá...
Ampliar

 

DONA ELENA COLMEIRO GONZÁLEZ NOMEADA ACADÉMICA DE HONRA 26/10/2019
En sesión ordinaria celebrada o sá...
Ampliar

 

​NOMEAMENTO DE ACADÉMICOS DE HONRA 27/06/2019
En sesión ordinaria celebrada o pasado s...
Ampliar

 

CONCESIÓN MEDALLA DE OURO “MARCIAL DEL ADALID” Á CORAL POLIFÓNICA DE BETANZOS 25/04/2019
O Plenario da Real Academia  Galega de&nbs...
Ampliar

 


DÍA DAS ARTES GALEGAS - Introducción e Regulamento 07/04/2015
DÍA DAS ARTES GALEGAS A Real Academia...
Ampliar

 

REGULAMENTO MEDALLA DE HONRA 12/03/2010
INTRODUCCIÓN A Medalla de Honra insti...
Ampliar

 

BASES MEDALLAS “MARCIAL DEL ADALID” 08/01/2007
En sesión ordinaria celebrada o dí...
Ampliar

 

BASES DO SALON DE OUTONO DE PINTURA 07/01/2007
VII SALÓN DE PINTURA 2008 A Real Academ...
Ampliar

 

Desarrollo web: Brigantia