Castellano Galego

Ampliar imaxe
Ampliar imaxe
01. Real decreto creacion de academias Provinciales de Bellas Artes.31-10- 1849

Ampliar imaxe
Reales órdenes posteriores al Real Decreto. A Coruña 1901
Ampliar imaxe
La Real Academia de Bellas Artes de Nuestra señora del Rosario. Manuel Chamoso Lamas

Ampliar imaxe
La Academia y Escuela de Bellas Artes de la Coruna 1850-1875. Antonio Meijide Pardo. 1984
Ampliar imaxe
Apuntes para la Historia de la Academia. Abrente núm 38-39

Ampliar imaxe
Real Academia Gallega de Bellas Artes 1859-2000. Ángel Padin Panizo
Ampliar imaxe
Los Trovadores Gallegos. conferencia de D. Manuel Murguia 1905

Ampliar imaxe
Boletin del Centenario de la Academia. 1949
Ampliar imaxe
Exposición antológica de la Real Academia Gallega de Bellas Artes Nuestra Señora del Rosario 1850-1990

Ampliar imaxe
Estatutos. 1990
Ampliar imaxe
Estatutos 2004

Ampliar imaxe
Estatutos. 2018
A Real Academia Galega de Belas Artes de Nosa Señora do Rosario, con sede na Coruña, é unha das trece creadas en España polo Real decreto do 31 de outubro de 1849, entón coa denominación de Academia Provincial de Belas Artes. Posúe o título de real dende o 12 de xullo de 1916; o 14 de abril de 1947 foi oficialmente autorizada para poñerse -segundo é tradicional entre as academias- baixo a advocación da Virxe do Rosario, patroa da cidade da Coruña, e pola Orde ministerial do 31 de xaneiro de 1984 (BOE do 24 de marzo de 1984) autorízase o cambio de denominación pola de Real Academia Galega de Belas Artes de Nosa Señora do Rosario.

O seu actual regulamento, aprobado por la Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia (Decreto 34/2018, de 1 de marzo, publicado no D.O.G. de 22 de marzo de 2018) , substitúe ao aprobado pola Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo da Xunta de Galicia (Decreto 141/2004, de 25 de xuño, publicado no D.O.G. do 7 de xullo de 2004), e ao aprobado polo Ministerio de Educación y Ciencia (Orden ministerial do 2 de outubro de 1990, publicada no BOE do 6 de outubro de 1990), e facúltaa, como institución oficial consultiva da Administración, para actuar en todo o relativo á protección, acrecentamento e transmisión ás xeracións futuras dos bens culturais, segundo o previsto no artigo 32 da Lei 16/1985, de patrimonio histórico español, así como para promover e realizar estudos de investigación e fomentar o desenvolvemento das manifestacións artísticas dentro de Galicia.

Foron presidentes da corporación os señores: don Domingo Antonio Lóriga y Reguera, don Ubaldo Chicharro García, don Faustino Domínguez Domínguez, don Faustino Domínguez Coumes-Gay, don Emilio Fernández Deus, don Jaime Ozores de Prado (Marqués de San Martín de Ombreiro), don José María Ozores de Prado, don Rafael González Villar, don Francisco Piñeyro y Diago (Conde de Canillas), don Ángel del Castillo López, don Manuel Chamoso Lamas, don Carlos Martínez-Barbeito e Morás, don Julio Antonio Fernández Argüelles, dona María del Villar Mateo de Arenaza (en funcións) , dona María de las Mercedes Goicoa Fernández. Foron presidentes de honra, don Eusebio da Guarda y González, don Fernando Álvarez de Sotomayor y Zaragoza, don Carlos Martínez-Barbeito y Morás, e a título póstumo don Manuel Chamoso Lamas.

En 1898 pasou a celebrar as súas sesións no pazo do Real Consulado do Mar, e no ano 1913 instalouse definitivamente nel, onde actualmente ten a súa sede oficial corporativa. En 1938, o pazo do Real Consulado do Mar foi destinado para Museo Provincial de Belas Artes e sede da Real Academia de Belas Artes.

A relación directa da Real Academia de Belas Artes con outras institucións prodúcese moi pouco tempo despois da súa creación. Unha das máis importantes é a que determinou a creación, en 1854, dos estudos de belas artes, e especialmente os de carácter máis elemental, que constituíron a iniciación da escola de belas artes, logo artes e oficios artísticos, a cal dependía da Real Academia de Belas Artes.

Tamén foi misión primordial desta Real Academia de Belas Artes a creación dun museo provincial como principal complemento dos estudos de belas artes. En 1902 tomouse o acordo corporativo de efectuar as xestións precisas para a súa creación. Esta xestións, suxeitas a cambios políticos, unhas veces, ou a dificultades económicas, outras, resultaron infrutuosas entón, ata que, por fin en 1938, o Estado cedeu o pazo do Real Consulado do Mar para sede do Museo Provincial de Belas Artes (creado este pola Real orde do 24 de marzo de 1922, Gaceta de Madrid do 31 de marzo de 1922) e da Real Academia de Belas Artes. No ano 1986 quedou tamén integrada a academia no Instituto de España.

A ACADEMIA HOXE

A Real Academia Galega de Belas Artes depende da Xunta de Galicia e está constituída por catro categorías de Académicos: Numerarios, Correspondentes, Honorarios e Supernumerarios.

A Academia está composta, na actualidade, por sete seccións: Pintura e Grabado,
Escultura, Arquitectura, Música, Arqueoloxía e Museoloxía, Artes da Imaxe, e Expertos nas Artes
. Cada sección pode contar cun número máximo de cinco Académicos Numerarios. Celebra sesións ordinarias de forma mensual, e extraordinarias para asuntos de especial relevancia.

La Academia ven desenrolando toda unha serie de actividades, tal como fixan os seus estatutos:

- Información e asesoramento institucional á Xunta de Galicia e organismos públicos sobre patrimonio e bens artísticos, a afectos de catalogación, protección ou adquisición, denuncias o información pública sobor o estado e conservación do patrimonio de Galicia.
- Organización de cursos, ciclos de conferencias, audicións musicais, conciertos i exposicións de belas artes, contando con seus propios fondos.
- Organización do Salón de Outono de Pintura: certame de pintura contemporánea de recoñecido prestixio, con carácter internacional e bienal. Con edición de catálogo.

Posúe unha biblioteca especializada en arte. No ano 1989 creouse o Arquivo Musical de Galicia, coa finalidade de contar cun fondo de documentación e información. Así mesmo, a partir de 1991, como consecuencia do incremento dos fondos sobre patrimonio artístico, así como varios legados fotográficos, entre os que destaca o do historiador don Manuel Chamoso Lamas, organizouse o Arquivo de Imaxes, de importante valor para a historia, a investigación e a documentación da arte galega.

A academia concede, como a súa máxima distinción, a Medalla de Honra en recoñecemento ao labor desenvolvido por persoas ou entidades públicas ou privadas no cultivo, fomento, protección e defensa das belas artes en Galicia. Tamén outorga a Medalla Marcial del Adalíd, nas súas categorías de ouro e prata, para premiar a contribución ao auxe e mantemento artístico da música por corporacións e membros non profesionais das distintas agrupacións de Galicia.

Ademais de publicar catálogos das exposicións realizadas, dos seus Arquivos Musical e de Imaxes, así como dos discursos de ingreso dos Académicos, edita como órgano de difusión a revista corporativa Abrente,de edición anual onde se informa das actividades académicas, con artigos, investigacións i ensaios sobor as distintas artes.

 
Estatutos da Real Academia Galega de Belas Artes aprobados en Decreto 34/2018 de 1 de marzo de 2018 Descargar ArchivoDescargar
Académicos no Centenario 1949. Animación Flash. Descargar ArchivoDescargar
Síntesis histórica da Academia Descargar ArchivoDescargar


Contacto  |  Aviso legal  |  

MARTES DAS ARTES: 10 DE MAIO CICLO “ARTISTAS GALEGOS. O AUTOR E A SUA OBRA” YOSEBA MP 05/05/2022
Continúa o Ciclo “Artistas Galegos...
Ampliar

 

INGRESO COMO NUMERARIO DE DON JOSÉ MARÍA EGUILETA FRANCO NA A REAL ACADEMIA GALEGA DE BELAS ARTES 27/04/2022
O pasado sábado 30 de abril a Real Acade...
Ampliar

 

FONDO PESAR POLO PASAMENTO DO ACADÉMICO NUMERARIO D. RAMÓN CASTROMIL VENTUREIRA 20/04/2022
Esta Real  Academia  Galega de  ...
Ampliar

 

ABERTO PRAZO PARA A DEDICACIÓN DO “DÍA DAS ARTES GALEGAS 2023” 08/04/2022
A un tempo que a Real Academia Galega de Belas ...
Ampliar

 

DÍA DAS ARTES GALEGAS 2022 DEDICADO A LAXEIRO. 8 DE ABRIL NO AUDITORIO MUNICIPAL DE LALÍN 07/04/2022
O vindeiro venres día 8 terá luga...
Ampliar

 

1 DE ABRIL DE 2022. COMEZO DAS CELEBRACIÓNS DO DÍA DAS ARTES GALEGAS DEDICADO A LAXEIRO 31/03/2022
Mañá venres, día 1 de abri...
Ampliar

 

MARTES DAS ARTES: 29 DE MARZO CICLO “ARTISTAS GALEGOS. O AUTOR E A SUA OBRA”. “CAOSMOS” A CARGO DE ANTÓN PATIÑO 24/03/2022
Continúa o Ciclo “Artistas Galegos...
Ampliar

 

MARTES DAS ARTES: 22 DE MARZO CICLO “ARTISTAS GALEGOS. O AUTOR E A SÚA OBRA”. “OS LÍMITES DA NARRACIÓN” A CARGO DE CAXIGUEIRO 17/03/2022
Continúa o Ciclo “Artistas Galegos...
Ampliar

 

​XOVES DÍA 27 DE XANEIRO ACTO DE ENTREGA DA DOAZÓN DA OBRA DA SERIE FORMAS NO ESPAZO CON MOTIVO DO INGRESO DE JESÚS NÚÑEZ COMO ACADÉMICO DE HONRA 26/01/2022
A Academia Galega de Belas Artes organizar&aacu...
Ampliar

 

DON CÉSAR PORTELA, NOVO ACADÉMICO DE HONRA DA REAL ACADEMIA GALEGA DE BELAS ARTES 18/12/2021
En sesión ordinaria celebrada este s&aac...
Ampliar

 

FONDO PESAR POLO PASAMENTO DO ACADÉMICO CORRESPONDENTE DON JOSÉ TORRES CASAL 29/11/2021
Esta  Real Academia Galega de Belas Artes&...
Ampliar

 

​NOVOS NUMERARIOS DA ACADEMIA GALEGA DE BELAS ARTES 27/11/2021
A Real Academia Galega de Belas Artes, no seu p...
Ampliar

 

INGRESO DE D. JESÚS NÚÑEZ FERNÁNDEZ COMO ACADÉMICO DE HONRA DA RAGBA. SÁBADO 2 DE OUTUBRO NA FUNDACIÓN CIEC DE BETANZOS 02/10/2021
A Academia celebrou o pasado sábado, d&i...
Ampliar

 

​A ACADEMIA GALEGA DE BELAS ARTES DEDICARÁ O DÍA DAS ARTES GALEGAS, 1 DE ABRIL DO 2022, A JOSÉ OTERO ABELEDO “LAXEIRO” 26/06/2021
A Real Academia Galega de Belas Artes (RAGBA) c...
Ampliar

 

MARTES 22 DE XUÑO: CONCERTO DE PREMIADOS DO V CONCURSO MÚSICA DE CÁMARA DO CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DA CORUÑA 17/06/2021
O vindeiro martes 22 de xuño ás 2...
Ampliar

 

RAFAEL MONEO, ACADÉMICO DE HONRA, LEÓN DE OURO NA BIENAL DE VENECIA 2021 24/05/2021
A Real Academia Galega de Belas Artes congrat&u...
Ampliar

 

1 DE ABRIL: LEMBRANZA A DOMINGO DE ANDRADE COA COLOCACIÓN DUNHA PLACA CONMEMORATIVA NO SEU LUGAR DE ENTERRAMENTO 05/04/2021
  A Real Academia Galega de Belas Artes (...
Ampliar

 

DÍA DAS ARTES GALEGAS: 1, DE ABRIL ARREDOR DO BARROCO, DE COMPOSTELA, DOS SEUS CAMIÑOS E DO ARQUITETO DOMINGO DE ANDRADE 08/03/2021
É desexo da Academia Galega de Belas Art...
Ampliar

 

FONDO PESAR POLO PASAMENTO DA ILUSTRE ACADÉMICA DE HONRA DNA. ELENA COLMEIRO GONZÁLEZ 25/02/2021
A Real Academia Galega de Belas Artes expresa o...
Ampliar

 

TEXTO DA XUNTA DE GOBERNO DA ACADEMIA RELATIVO AO PECHE DE CENTROS CULTURAIS DEPENDENTES DO CONCELLO DE OURENSE 25/01/2021
Inclúese a continuación o texto r...
Ampliar

 

DÍA DA ILUSTRACIÓN 2021: LOLITA DÍAZ BALIÑO 25/01/2021
Ampliar

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA A NOVA TEMPORADA DOS MARTES DAS ARTES 31/08/2020
Atendendo ás recomendacións das a...
Ampliar

 

12 DE XUÑO: ABERTO O PRAZO DE RECEPCIÓN DE TRABALLOS PARA INCLUÍR EN ABRENTE NÚM 51 12/06/2020
Informamos que xa está aberto o prazo de...
Ampliar

 

A ACADEMIA: A SÚA HISTORIA, OS SEUS ANHELOS, A SÚA COMPOSICIÓN... 03/06/2020
Ampliar

 

ARTECONFINARTE 24/04/2020
O tempo do coronavirus polo que supón de...
Ampliar

 

INICIATIVAS DE INTERESE: #CULTURANACASA 07/04/2020
Nos fins da Real Academia Galega de Belas Artes...
Ampliar

 

CONCESIÓN DA MEDALLA DE HONRA DA ACADEMIA Á FUNDACIÓN CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 25/01/2020
En sesión extraordinaria celebrada pola ...
Ampliar

 

DON CÉSAR ANTONIO MOLINA SÁNCHEZ NOMEADO ACADÉMICO DE HONRA 25/11/2019
En sesión ordinaria celebrada o sá...
Ampliar

 

​NOMEAMENTO DE ACADÉMICOS DE HONRA 27/06/2019
En sesión ordinaria celebrada o pasado s...
Ampliar

 

CONCESIÓN MEDALLA DE OURO “MARCIAL DEL ADALID” Á CORAL POLIFÓNICA DE BETANZOS 25/04/2019
O Plenario da Real Academia  Galega de&nbs...
Ampliar

 


DÍA DAS ARTES GALEGAS - Introducción e Regulamento 07/04/2015
DÍA DAS ARTES GALEGAS A Real Academia...
Ampliar

 

REGULAMENTO MEDALLA DE HONRA 12/03/2010
INTRODUCCIÓN A Medalla de Honra insti...
Ampliar

 

BASES MEDALLAS “MARCIAL DEL ADALID” 08/01/2007
En sesión ordinaria celebrada o dí...
Ampliar

 

BASES DO SALON DE OUTONO DE PINTURA 07/01/2007
VII SALÓN DE PINTURA 2008 A Real Academ...
Ampliar

 

Desarrollo web: Brigantia