• Prza. Pintor Álvarez Sotomayor 1
    15001 A Coruña
  • De Luns a Venres: 9:00 - 16:00
    Horario de inverno

Publicacións

REVISTA "ABRENTE"

"Umbral" ABRENTE Núm. 1 - Ano 1969
Manuel Chamoso LamasCaracterizou ás Academias, mantidas ou creadas polo Neoclasicismo, unha ríxida imposición preceptiva a cal, aínda que cumpriu a súa inmediata finalidade de encarnar ideas puras, non contaminadas pola elucubración anárquica de anhelos distorsionados e anticanónicos xurdidos ao socaire de pretendidos afáns liberadores, non pode dubidarse que anuló ou atrasou posibilidades de superación ou renovación, que máis tarde acharían normal e fácil canle á súa recreación e expansión baixo o patrocinio da hipercrítica académica.

Desde entón as Academias manteñen a súa función rectora axustada a unha jurisprudencia normativa, que, polo menos en España, é actuante e eficaz, principalmente cando posúe órganos de difusión, tal as súas publicacións e Revistas, que levan ao coñecemento público o resultado dos seus estudos, investigacións ou coñecementos, alcanzados, e a conveniente exposición orientadora para a conservación e respecto aos valores culturais e científicos, especialmente os que competen á súa misión.

Unha persistente limitación de medios económicos imposibilitó á Real Academia de Belas Artes ao longo do seu xa dilatada existencia, 120 anos, difundir o coñecemento da súa actividade o cal tan só podería realizarse mediante a publicación periódica dun Boletín ou Revista, que, do mesmo xeito que outras Academias, recollese os discursos de recepción dos Académicos, os estudos e traballos de investigación histórico-artística, acordos adoptados nas súas sesións ordinarias, actos culturais por ela promovidos e toda clase de noticias, apuntas, recensiones, etc,, etc.

Non ha de ocultarse que foi sempre un anhelo máximo da Corporación Académica, a publicación desta Revista, pois nela acharía a vía máis apta para facer transcender o desenvolvemento da súa actividade, e non só no campo da información histórico-artística, senón, tamén, no fomento do cultivo das Belas Artes.NOVO NÚMERO DA REVISTA "ABRENTE"

Saiu á luz o número 51 da Revista “ABRENTE” correspondente ao ano 2019, volume editado pola Deputación Provincial de A Coruña e baixo o patrocinio da Consellería de Cultura, Educación e Universidade de la Xunta de Galicia. A publicación recolle os seguintes estudos: A importancia da plástica na revista Nós por María Victoria Carballo-Calero Ramos; El arpa y el espacio: imagen y presencia por María José Carralero Conde ; La Casa Cornide por Xosé Manuel Casabella López ; Contextos arqueológicos para los orígenes de Ourense por José María Eguileta Franco; Aproximación a la vida del maestro José Castro González Chané por Nilo Jesús García Armas; Discurso de contestación a Cristina García Rodero no seu ingreso na Real Academia Galega de Belas Artes como académica de Honra por Xurxo Lobato Sánchez; En torno al comportamiento mecánico del crucero de la Catedral de Santiago por Francisco Javier Ocaña Eiroa; Lolita Díaz Baliño: a ilustradora moderna por Rosario Sarmiento EscalonaArquitectos de Hollywood. La dirección artística en el cine por José Ramón Soraluce Blond; El bestiario en el Arciprestazgo del Umia por Lorena Torrado Gándara; A música na Xeración Nós. A revista por Margarita Viso Soto; a necrolóxica do académico don Andrés Fernández Albalat Lois, por  José Ramón Soraluce Blond finalizando cun resumo da Vida Académica do ano 2019.
 
PORTADA ABRENTE 38-39
PORTADA ABRENTE 38-39