• Prza. Pintor Álvarez Sotomayor 1
    15001 A Coruña
  • De Luns a Venres: 9:00 - 16:00
    Horario de inverno

ACADÉMICOS

Relación de académicos

►CARGOS ACADÉMICOS

- Presidenta de Honra: Excma. Sra. Dona María de las Mercedes Goicoa Fernández (†)
- Presidente: Excmo. Sr. Don Manuel Quintana Martelo
- Vicepresidente: Excmo. Sr. Don Celestino García Braña
- Secretario Xeral: Ilmo. Sr. Don Felipe-Senén López Gómez
- Tesoureiro: Ilmo. Sr. Don Miguel Fernández-Cid Enríquez
- Arquiveira-Bibliotecaria: Ilma. Sra. Dona María Victoria Carballo-Calero Ramos
- Conservadora: Ilma. Sra. Dona Soledad Penalta Lorenzo


ACADÉMICOS DE HONRA

-Excmo Sr. Don José Rafael Moneo Vallés
-Excmo. Sr. Don Álvaro Siza Vieira
-Excmo. Sr. Manuel Gallego Jorreto
-Excma. Sra. Dona Cristina García Rodero
-Excmo. Sr. Don José María Lafuente (electo)
-Excmo. Sr. D. César Antonio Molina Sánchez 
-Excmo. Sr. Don Jesús Núñez Fernández (†)
- Excmo. Sr. Don César Portela Fernández-Jardón
-Excmo. Sr. D. Román Pereiro Alonso


MEMBROS DE NÚMERO POR SECCIÓNS

PINTURA E GRAVADO

- Excmo. Sr. Don Manuel Quintana Martelo
- Ilmo. Sr. Don Eduardo Manuel Matamoro Irago 
- Ilma. Sra. Dona Carmen Lamas Pérez 
- Ilma. Sra. Dona Mónica López Alonso (Mónica Alonso) 


ESCULTURA

- Ilmo. Sr. Don Acisclo Manzano Freire
- Ilmo. Sr. Don Manuel Paz Mouta
- Ilma. Sra. Dona Soledad Penalta Lorenzo
- Ilma. Sra. Dona María del Carmen Pérez Pereira (Pamen Pereira) 


ARQUITECTURA

- Ilmo. Sr. Don José Ramón Soraluce Blond
- Ilmo. Sr. Don Ramón Yzquierdo Perrín
- Ilmo. Sr. Don Celestino García Braña
- Ilmo. Sr. Don Xosé Manuel Casabella López
- Ilmo. Sr. Don Felipe Peña Pereda 


ARQUEOLOXÍA E MUSEOLOXÍA

- Ilmo. Sr. Don Felipe-Senén López Gómez
- Ilmo. Sr. Don José Carlos Valle Pérez
- Ilmo. Sr. Don Antonio Rodríguez Colmenero
- Ilmo. Sr. Don Daniel Carlos Lorenzo Santos 
- Ilmo. Sr. D. José María Eguileta Franco 


MÚSICA

- Ilmo. Sr. Don Rogelio Groba Groba (†)
- Ilmo. Sr. Don Maximino Zumalave Caneda
- Ilmo. Sr. Don Juan Pedro Durán Alonso 
- Ilmo. Sr. Don Alejo Amoedo Portela 
- Ilma. Sra. Dona Rosa Cedrón Fernández (electa)


EXPERTOS NAS ARTES

- Ilma. Sra. Dona María Victoria Carballo-Calero Ramos
- Ilmo. Sr. Don Miguel Fernández Cid Enríquez
- Ilma. Sra. Dona María Asunta Rodríguez Rodríguez 


ARTES DA IMAXE

- Ilmo. Sr. Don Xurxo Lobato Sánchez
- Ilmo. Sr. Don Miguelanxo Prado Plana
- Ilmo. Sr. Don Xosé Díaz Arias de Castro 
- Ilmo. Sr. Don Roberto Verino Mariño Fernández 


ACADÉMICO/A SUPERNUMERARIO/A

- Ilmo. Sr. Don Ignacio Vázquez Novoa-Basallo
- Ilmo. Sr. Don Manuel García de Buciños Vázquez
- Excma. Sra. Dona María de las Mercedes Goicoa Fernández (†)
- Ilmo. Sr. Don Rafael Úbeda Piñeiro
- Ilmo. Sr. Don Francisco Pablos Holgado
- Ilmo. Sr. Don Ángel Luis Hueso Montón


ACADÉMICOS CORRESPONDENTES

- Sr. Don Fernando Cebrián del Moral
- Sr. Don Carlos Barcón Collazo
- Sr. Don Felipe Arias Vilas
- Ilmo. Sr. Don Juan Antonio Rodríguez-Villasante Prieto
- Sra. Dona. Ángeles Penas Truque
- Sr. Don Fernando Agrasar Quiroga
- Sr. Don  Santiago Ferrer Sierra
- Sr. Don Juan Rául López Naya
- Sr. Don José Luis Castro de Paz
- Sr. Don Xavier de Paz López Nóvoa ACADÉMICOS CORRESPONDENTES CON RESIDENCIA FÓRA DE GALICIA

-Sr. Don Félix de la Fuente Andrés
- Excmo. Sr. Don José Antonio Falçâo, Conde do Bracial
- Ilmo. Sr. Don Jesús López García
- Sr. Don Jorge José Castillo Casalderrey
- Ilmo. Sr. Don Jorge Federico Osorio
- Ilma. Sra. Dona Carmen Manso Porto
- Sr. Don Francisco Torrón Durán
- Excmo. Sr. Don Rafael Manzano Martos
- Excmo. Sr. Don Víctor Pablo Pérez Pérez
- Mons. Dr. Joao Ribeiro Parente


 
Medalla Académico (Anverso)
Medalla Académico (Anverso)